ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

IN GLOBE LABORATORY CO.,LTD.
316 Soi Ekachai 94, Bangbon NueaSub-district, Bangbon District, Bangkok 10150

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท อิน โกลบ แลบบอราทอรี จำกัด
316 ซ.เอกชัย 94 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150